:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง (Emergency Operation Center : EOC) ครั้งที่ 1/2566

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง (Emergency Operation Center : EOC) ครั้งที่ 1/2566
********
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นางกรรจนา จันทรเสนา รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง (Emergency Operation Center : EOC) ครั้งที่ 1/2566 มีวาระการประชุมการดำเนินภารกิจการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ http://www.nonglong.go.th/index

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร