:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้ดำเนินกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน ร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านสันเหมือง ประจำเดือนกันยายน 2566

13 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้ดำเนินกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน ร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านสันเหมือง ประจำเดือนกันยายน 2566
********
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นายสถิตย์ มะโนสร้อย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านสันเหมือง ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน พร้อมด้วยคณะะกรรมการหมู่บ้าน ในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี บ้านเรือนสะอาด ลดปริมาณขยะ ณ สนามโรงเรียนเก่า หมู่ที่ 5 บ้านสันเหมือง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ http://www.nonglong.go.th/index

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร