:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์
*********
วันที่ 14 กันยายน 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บริเวณวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ บ้านวังสะแกงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ http://www.nonglong.go.th/index

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร