:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

14 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

 
วันที่ 14 กันยายน 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นายจงรักษ์ ปาระมี ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา ศิริ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบปะมาณ นายณัฐพล คำผา นายช่างโยธาชำนาญงาน เทศบาลตำบลหนองล่อง ในฐานะคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ 33111 หมู่ที่ 1 บ้านหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมตรวจรับงานจ้าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองล่อง ร่วมลงพื้นที่
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ http://www.nonglong.go.th/index

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร