:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง นำเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาลศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการสนับสนุบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง นำเด็กเล็กชั้นเตรียมอนุบาลศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการสนับสนุบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
********
วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นางสาวอรพิน วรรณทัย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง พร้อมด้วยคณะครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองล่อง นำนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ซาฟารีการ์เด้น ลำพูน, วัดพระธาตุหริภุญชัย และพิพิธภัณฑ์จังหวัดลำพูน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ http://www.nonglong.go.th/index

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร