:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในการมาศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง

2 ก.พ. 2566

รายละเอียด: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นางกรรจนา จันทรเสนา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นำโดยนายปรีชา พราหมณ์โต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ ในการมาศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี โดยได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร