:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง จัดโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพ ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

2 ก.พ. 2566

รายละเอียด: วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นางกรรจนา จันทรเสนา รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพ ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ ได้รับเกียรติจากพว.พรรณิภา เตปิน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองล่อง มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร