:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้ดำเนินกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน ร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ ประจำเดือนมกราคม 2566

27 ม.ค. 2566

รายละเอียด: หมวดหมู่ : ข่าวและกิจกรรม เรื่อง : เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้ดำเนินกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน ร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดย : admin_nonglong เข้าชม : 15 จันทร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 A- A A+ เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้ดำเนินกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน ร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ ประจำเดือนมกราคม 2566 วันที่ 27 มกราคม 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นายสถิตย์ มะโนสร้อย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองล่อง นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี บ้านเรือนสะอาด ลดปริมาณขยะ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร