:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสมาชิกเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมการพัฒนา การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (สสส.)

27 ม.ค. 2566

รายละเอียด: วันที่ 27 มกราคม 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นางสาวรัชนี คำป๊ก หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนางสาวรังสินี ศรีแสน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองล่อง เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสมาชิกเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปธรรมการพัฒนา การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (สสส.) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร