:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยี่ยมใจและให้กำลังใจคนพิการในพื้นที่ตำบลหนองล่อง

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยี่ยมใจและให้กำลังใจคนพิการในพื้นที่ตำบลหนองล่อง
*******
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นางอำไพ กองแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายสอาด กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเยี่ยมใจและให้กำลังใจคนพิการในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ โดยได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ได้รับบริจาคตามโครงการสะพานบุญเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยคนพิการในตำบลหนองล่อง ให้กับคนพิการโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านวังสะแกงใต้ร่วมรับมอบในครั้งนี้
------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซตื www.nonglong.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร