:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้ดำเนินกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน ร่วมกับประชาชนบ้านวังสะแกง หมู่ที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้ดำเนินกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน ร่วมกับประชาชนบ้านวังสะแกง หมู่ที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
********
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นายสถิตย์ มะโนสร้อย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองล่อง นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกาดนัดขยะชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านวังสะแกง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี บ้านเรือนสะอาด ลดปริมาณขยะ ณ ลานโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านวังสะแกง ตำบลหนองล่อง
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ www.nonglong.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร