:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (BIG DAY) “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี”

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (BIG DAY) “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี”
**********
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (BIG DAY) “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี” ของอำเภอเวียงหนองล่อง โดยมีนายจักรี สโมสร นายอำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธานเปิดฯ นำส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงหนองล่อง ประชาชนอำเภอเวียงหนองล่อง เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (BIG DAY) “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเลือกคนดี” เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดของประเทศ รักษาแชมป์สมัยที่ 14 ทั้งนี้ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้มีการตั้งเป้าในการเลือกตั้งปี 2566 นี้ จะมีผู้มาใช้สิทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และบัตรเสียต้องไม่เกินร้อยละ 3 จากผู้มีสิทธิรวมทั้งจังหวัด 333,598 คน
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ www.nonglong.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร