:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
**********
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รวมทั้งการจัดหลักสูตรสถานศึกษา การจัดสวัสดิการสำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นี้ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
---------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ www.nonglong.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร