:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองล่อง และกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองล่อง เข้าทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองล่อง และกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองล่อง เข้าทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน
*********
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายวิโรจน์ วงศ์คำปวน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง ในฐานะประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลหนองล่อง พร้อมด้วยนายจรูญ ฤทธิ์เรือนคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้ ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองล่อง เข้าทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน ในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ www.nonglong.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร