:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ในรอบที่ 2

26 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ ????การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ในรอบที่ 2 (สำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและ????แมว ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2566)
????????????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร