:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

24 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566????????
????วันศุกร์ที่ 28 กรกรฎาคม 2566
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ http://www.nonglong.go.th/index

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร