:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: กำหนดการกิจกรรม "กาดนัดขยะชุมชน" ประจำเดือน สิงหาคม 2566

26 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

กำหนดการกิจกรรม "กาดนัดขยะชุมชน" ประจำเดือน สิงหาคม 2566 มาแล้วเจ้า????
ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองล่อง ที่ได้ทำการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน นำขยะมารวบรวมในวันกิจกรรมกาดนัดขยะ ของแต่ละหมู่บ้านได้เลยเจ้า ????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร