:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองล่อง

3 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

????????ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนตรวจสุขภาพเคลื่อนที่????
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองล่องท่านใด ที่สนใจตรวจสุขภาพสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองล่องได้ค่ะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร