:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต อุทิศดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

9 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

???? ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต ????????
อุทิศดวงตา อวัยวะ และร่างกาย #ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 
อำเภอเวียงหนองล่อง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน กิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง และโรงพยาบาลลำพูน ขอเชิญชวนผู้ที่เคยบริจาคโลหิต อุทิศดวงตา อวัยวะ และร่างกาย หรือไม่เคยบริจาคมาก่อน พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาและราษฎรในอำเภอเวียงหนองล่องและพื้นที่ใกล้เคียง บริจาคโลหิต อุทิศดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
????วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566????
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ..

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร