:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566

23 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566
ขอขอบคุณประชาชนตำบลหนองล่องและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินในครั้งนี้ ทำให้ได้รับคะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา +3.28 คะแนน ส่งผลให้ในปี 2566 เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้รับผลคะแนนประเมินในระดับ ผ่านดีเยี่ยม ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ http://www.nonglong.go.th/index

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร