:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออก

29 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

????????กลุ่มเสี่ยงไข้เลือดออก ????????
กลุ่ม 608 ประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆ
⚠กลุ่มที่ 1: ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
⚠กลุ่มที่ 2: ผู้ที่มีโรคประจําตัวในกลุ่ม 7 โรค ได้แก่
✅โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
✅โรคหัวใจและหลอดเลือด
✅โรคไตวายเรื้อรัง
✅โรคหลอดเลือดสมอง
✅โรคอ้วน
✅โรคมะเร็ง
✅โรคเบาหวาน
⚠ กลุ่มที่ 3: กลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์
????สรุปแล้วก็คือ 608 ย่อมาจาก 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอายุ 60 ปี กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และ 1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รวมกันกลายเป็นกลุ่ม 608
สาหรับใครที่อยู่ในกลุ่มนี้ให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษช่วงหน้าฝน และคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และถ้าใครตรวจพบว่าตัวเองป่วยหรือมีอาการ รีบโทรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนเลยค่ะ
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข สายด่วน ????1422

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร