:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองล่อง มีกำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ประจำเดือนกันยายน 2566

31 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์????????
เทศบาลตำบลหนองล่อง มีกำหนดการลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ประจำเดือนกันยายน 2566 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร