:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองล่อง ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2566

5 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ข่าวประชาสัมพันธ์????????
เทศบาลตำบลหนองล่อง ขอเผยแพร่การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2566  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_1045_9_48_371.pdf