:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ กำหนดการกิจกรรม "กาดนัดขยะชุมชน" ประจำเดือนกันยายน 2566

31 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์
กำหนดการกิจกรรม "กาดนัดขยะชุมชน" ประจำเดือนกันยายน 2566 มาแล้วจ้า ขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหนองล่อง ที่ได้ทำการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน นำขยะมารวบรวมในวันกิจกรรมกาดนัดขยะ ของแต่ละหมู่บ้านกันนะเจ้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร