:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม ตามพระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

4 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ขอประชาสัมพันธ์ การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม ตามพระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562
โดยให้ประชาชน ที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม ตามบัญชีสัตว์ป่าควบคุม จำนวน 67 ชนิด ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนด ให้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เลขที่ 153 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-223337

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_739_9_44_962.pdf