:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย

4 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่
1.หลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภคสำหรับภาคประชาชน กลุ่มเป้าหมายคือ แกนนำชุมชน อาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
2.หลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบประปา เจ้าหน้าที่ของอปท. และบุคคลทั่วไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_743_15_8_657.pdf