:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และส่งเสริมการทำงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)

4 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ขอประชาสัมพันธ์
การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) และส่งเสริมการทำงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) โดยแบ่งการประกวด ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.ประเภทหนูน้อย อถล. อายุ7-15 ปี
2.ประเภทเยาวชน อถล. อายุ15-18 ปี
3.ประเภทบุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป
โดยมีรายละเอียดการหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประกวด อถล. ,แบบแจ้งการคัดเลือก ,แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ ,ใบสมัคร ตามลิงก์ที่แนบมาด้วยนี้ https://drive.google.com/.../1lsZdSz5qQt-BFR4Ntl4st...

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_744_15_55_238.pdf