:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566????????
????วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค.2566 - วันฉัตรมงคล
????วันศุกร์ที่ 5 พ.ค.2566 - วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
????วันพุธที่ 17 พ.ค.2566 - วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
-------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ www.nonglong.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร