:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566

28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566
????เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนจะถึงวันเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
????ก่อนถึงวันเลือกตั้ง ศึกษาข้อมูลผู้สมัครและพรรคการเมือง
????ตรวจสอบการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
????รวมทั้งการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิหากมีกิจธุระจำเป็น ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามระยะเวลาและช่องทางที่กฎหมายกำหนด
????สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า อย่าลืมไปใช้สิทธิในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.
????และผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอย่าลืมไปใช้สิทธิในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 -17.00 น.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร