:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ฝายวังปาน

9 พ.ย. 2556

รายละเอียด:

ประวัติความเป็นมา “ฝายวังปาน แหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองล่อง”
เมื่อกลางดึกคืน 29 กย.54 เกิดฝนตกถล่มลงมาอย่างหนักบนดอยสูงต้นน้ำปิงพื้นที่ อ.เชียงดาว- แม่แตง ทำให้เกิดน้ำไหลหลากจากภูเขาสู่แม่น้ำปิง เกิดล้นเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรรวมถึงตัวเมืองเชียงใหม่ ต่างได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า นอกจากนี้แรงกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากไหลไปตามลำน้ำแม่ปิงเป็นน้ำมวลใหญ่ทำให้ “ฝายวังปาน-ท่าหลุก” ตั้งอยู่สองฟากฝั่ง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และฝั่งอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างด้วยคอนกรีตต้านทานกระแสน้ำไม่ไหวแตกระเนระนาด ตลิ่งสองฟากพังไปกับสายน้ำไม่มีเหลือ ทำให้ราษฎรผู้ใช้น้ำจากฝายวังปาน-ท่าหลุก ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ด้านการเกษตรกรรม ต่อมาคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย มีมติสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ให้กรมชลประทานดำเนินการซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ราษฎรในเบื้องต้น และระยะยาว ให้ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตแทนที่ฝายเดิมโดยให้ดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และให้ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 สำนักชลประทานที่ 1 จึงได้เสนอโครงการเข้าแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนและพร้อมที่ดำเนินการ) โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม
สำหรับฝายวังปาน-ท่าหลุก ตั้งแต่อดีตเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อประมงน้ำจืด มีปลาหลายชนิดทั้งปลาสด ปลาแห้ง ปลาส้ม วางจำหน่าย และยังมีร้านจำหน่ายอาหารประเภทปลา มีเมนูรสชาติเด็ดหลายเมนูเป็นที่ชื่นชอบ ของคนท้องถิ่น-ต่างถิ่นพากันมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายในแต่ละวัน ซึ่งขณะนี้มีการก่อสร้างฝายขึ้นมาใหม่และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำให้สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองล่อง 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร