:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: สวนสาธารณะหนองจิก

9 พ.ย. 2556

รายละเอียด:

 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.9 บ้านวังสะแกงใต้ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  เป็นหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 60 กว่า ไร่ สาเหตุที่ตั้งชื่อหนองน้ำแห่งนี้ว่า "“หนองจิก”" เพราะว่าภายในบริเวณหนองน้ำ มีต้นจิกขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้ใบสามารถนำมาประกอบอาหารได้ สวนสาธารณะหนองจิกได้อำนวยความประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก  ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์และ บริเวณโดยรอบ โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง (ฐานะในขณะนั้น ปี 2545) เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจแก่ชาวบ้าน ตลอดจนใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ โดยในช่วงเช้าและตอนเย็น ชาวบ้านใช้สวนสาธารณะหนองจิก เป็นสถานที่ออกกำลังกาย
              สวนสาธารณะหนองจิก เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเวียงหนองล่อง มากนัก ระยะห่าง ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากตัวอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ  5  กิโลเมตร บนเส้นทางแยกบุ่งฮวด จอมทอง-ท่าศาลา และข้ามสะพานบ้านวังสะแกง ก็ถึงสวนสาธารณะหนองจิกที่ชาวตำบลหนองล่องยินดีให้การต้อนรับและอาจเป็นสถานที่พักผ่อนที่ท่านจะประทับใจต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร