:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง
เลขที่ 219 หมู่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน 
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-505048, 053-504650
E-mail : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com
Website : www.nonglong.go.th 
Socail Network : Faceboook : ทต.หนองล่อง ลำพูน

 

แผนที่เทศบาลตำบลหนองล่อง

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น