:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสวด
เลขที่ 152 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ : 054-719413
โทรสาร (FAX) : 054-719414
E-mail : saraban@swod.go.th
Website : www.swod.go.th 
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลสวด

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวด