:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดรับบริการของเทศบาลตำบลหนองล่อง (citizen feedback) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ณ จุดรับบริการของเทศบาลตำบลหนองล่อง (citizen feedback) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_297_37_20_915.pdf