:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลหนองล่องว่าด้วยการดำเนินการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 22 ธ.ค. 65