:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ประธานผู้สูงอายุ
นายภิรมย์ มะโนเป็ง
หมู่ที่ 1 บ้านหนองล่อง
นายอินเนตร ซางเลง
หมู่ที่ 2 บ้านต้นผึ้ง
นางเกี๋ยงคำ เทพแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้านวังสะแกง
นายเทศ ต๊ะมัง
หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก
นายมานิต ปันศิละ
หมู่ที่ 5 บ้านสันเหมือง
นายยวน ด้วงใจ
หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง
นายทองเดช ภูดอนตอง
หมู่ที่ 7 บ้านแพะใต้
นายคิ่น สารอิ่น
หมู่ที่ 8 บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้
นายประเสริฐ ก้อนละตา
หมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้