:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3 บ้านเหล่าดู่ หมู่ที่ 1

วันที่ลงประกาศ: 20 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_43_2_156688.pdf