:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.33102 บ้านหนองล่อง หมู่ที่ 1)

วันที่ลงประกาศ: 31 ส.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.33102 บ้านหนองล่อง หมู่ที่ 1)


img

purchases_file_60.png

file

purchases_file_60_18_29_111.pdf